اگر احساس کردیم شوهرمان با زنی رابطه دارد چه کنیم؟

در این جا دو مسئله مطرح می شود:

1-    به محض اینکه احساس کردیم همسرمان با زنی رابطه دارد حس اضطراب تمام وجودمان را می گیرد احساس طرد شدگی، احساس اینکه حتما ما را دوست نداشته که با کس دیگری رابطه برقرار کرده است.  بیشترین چیزی که ما را دل شکسته می کند این حس دوست داشته نشدن و بی کفایت بودن است. شاید هم زشت بودن از نظر ظاهری.

 

علت اینکه ما اینطور فکر می کنیم این است که ما آنها را با خودمان مقایسه می کنیم. زن به طور ذاتی یک نفر را بیشتر نمی تواند در ذهن خود جای دهد و بنابراین اگر کس دیگری در ذهنش قرار بگیرد به معنی کنار گذاشته شدن فرد قبلی و اینکه او را دوست ندارد می باشد. ولی مرد می تواند همزمان چند نفر را در ذهن خود جا دهد و قرار گرفتن فرد جدید به هیچ وجه به معنای طرد شدگی فرد قبلی نیست. به علاوه اینکه وقتی مردی با زنی ازدواج می کند مسئولیت زندگی را می پذیرد، نام آن زن در شناسنامه اش می رود و بخصوص پس از اینکه بچه دار می شود زندگی اش را دوست دارد، صد درصد همسرش را دوست دارد و رابطه با زن دیگری اصلا به معنی علاقه داشتن به آن زن نیست و صرفا جنبه رابطه جسمانی و رفع خستگی از سختی های روزمره است.

 

2-    به علت حضور گسترده در جامعه و روبرو شدن با زن های مختلف مرد ها در وسوسه ارتباط با این زن ها قرار می گیرند و این کاملا طبیعی است و نمی توان جلوی آن را گرفت ولی اگر مایل هستید که شوهرتان را نسبت به این زن ها بی تفاوت کنید یک راه حل وجود دارد: خیلی از اوقات مرد ها به علت کمبود محبت و توجه همسر خودشان است که به این زن ها جذب می شوند یعنی آن احساس آرامش و اقتداری که زن به شوهرش می دهد را به طور کامل احساس نکرده و همین عامل سبب جذب شدن آنها به خانم دیگری می شود. بنابراین این اتفاق – یعنی رابطه همسر با زن دیگری – خود می تواند تلنگری برای ما باشد که محبت و توجه بیشتری به همسر خود بکنیم.

 

اشتباهی که اکثر ما این روزها می کنیم این است که فکر میکنیم ظاهر برای شوهرمان خیلی مهم است و این خود باعث غافل شدن از جنبه های دیگر می شود. باید توجه داشت که این ظاهر تا حدی مهم است. در حدی که شلوار پیژامه ای نباشد و مو های شانه زده و ظاهرتر و تمیز. علت جذب شدن مردها به زنان دیگر تنها ظاهر ما نیست بلکه مسایل عاطفی و اینکه او احساس اقتدار کند خیلی مهم تر است که در بعدا در شوهر داری در موردش صحبت خواهیم کرد.