یکی از اقواممان دو دختر دارد. با او مشغول صحبت بودم. ایشان می گفت دوست دارم دخترانم در امور درسی موفق باشند و برای آینده آنها فکر می کنم که چه رشته ای در دانشگاه بخوانند که هم با استعدادها و علاقه آنها سازگار باشد و نیز آینده شغلی خوبی داشته باشند. این حرف شاید در دنیای امروز عادی به نظر بیاید ولی بعدا که در مورد حرف این فرد با خودم فکر کردم کاملا دید دیگری نسبت به رشته تحصیلی دختران پیدا کردم.

آیا اینکه دختر ما در آینده شغل مناسب و موفق و با احترام اجتماعی و درآمد بالا داشته باشد، نگاهی مرد گرایانه به آینده این دختر نیست؟ بهتر نیست به جای اینکه به آینده تحصیلی و شغلی این دختر فکر کنیم به این فکر باشیم که به او یاد بدیم که بهترین همسر و در درجه بعدی بهترین مادر باشد.یا اینکه به این موضوع اهمیت بدیم که سازگاری خوبی در آینده با همسر و خانواده همسر خویش داشته باشد.

مسلما محبت، حمایت و پشتیبانی کردن در غریزه زن هست پس همگام با غریزه او باشیم و در آن جهت او را تقویت کنیم. مسلما زنان اگر همراه و همیار باشند در زندگی موفق تر هستند تا اینکه بخواهند خود راننده ماشین زندگی شخصی خود باشند.