یکی از آسیب های بزرگ اجتماعی که مدتی است متداول شده و  متاسفانه هیچ صحبتی هم از آن در جایی نمی شود دادن مالکیت های ملکی زیاد به زنان است.

متاسفانه زیاد گفته می شود فلان مرد زنش را خیلی دوست دارد چون خانه اش را به اسم زنش کرده است. کمی به این موضوع منطقی فکر کنیم متوجه می شویم که این کار چه آسیب هایی برای آینده این زوج می تواند داشته باشد:

1-    بالا رفتن سن زن: زن دیگر حوصله زندگی زناشویی ندارد. میل جنسی او کم شده و مسلما داشتن  یک پشتیبان و حس اینکه خانه ای که در آن زندگی می کند متعلق به شوهرش هست به او انگیزه بیشتری می دهد که اگر بحثی پیش بیاید کوتاه بیاید. ولی اگر احساس کند در پیری نیازی به همسرش نداشته و پشتوانه ملکی دارد حتما بیشتر از شوهرش سرپیچی می کند و در کنار او ماندن برایش سخت می شود.

2-    مرد ستون خانواده است و وقتی این ستون ملکیت خانه ای را که در آن زندگی می کند نداشته باشد چطور می تواند بعد از گذشت سالیان احساس اقتدار و ریاست در خانه خود داشته باشد.

حقیقتا یک زن چه استفاده بیشتری می خواهد از این خانه ببرد؟ اگر مرد برای او یک لباس یا یک انگشتر به عنوان هدیه بخرد زن استفاده بیشتری از آن می کند یا اینکه سند خانه را به نامش کند؟

پس اینکه سند خانه به نام زن باشد برای او هیچ استفاده ای نداشته و فقط باعث می شود که او وسوسه شیطان شده و بعد از گذشت مدتی از اطاعت شوهر خود سرپیچی کند و عملا مرد از سرپرست و ستون خانواده بودن خارج شود.