اصل ششم: خواسته های کوچک و شدنی را جایگزین خواسته های زیاد خود کنید

زندگی ماشینی، مصرف گرایی، فیلم های ماهواره ای، فروشگاه های پر زرق و برق، مقایسه با آشنایان فامیل و دوستان، همه ما را به این فکر می اندازد که از روز اول ازدواج خواسته های زیادی داشته باشیم.


یا خودمان را با زندگی در خانه پدری مقایسه می کنیم. مسلما پدر و مادر ما هم سال ها زحمت کشیده اند تا توانسته اند زندگی مرفهی را برای خودشان و فرزندانشان فراهم کنند و به این صورت نبوده که از روز اول همه چیز داشته باشند. بنابراین ما نباید زندگی مشترک را با زندگی در خانه پدری و داشته هایی که پدر و مادر ما بعد از بیست سال زندگی مشترک دارند مقایسه کنیم.


در مقایسه با دوستان هم هر کس در یک سطحی است. یادم هست یک بار در تلویزیون دیدم "هیچ گاه ظاهر ظندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید" مقایسه کردن همیشه ما و همسرمان را تحت فشار می گذارد و آرامش را از ما می گیرد. باید توجه کنیم که اگر خواسته های مالی خود را بیش از توان همسرمان قرار دهیم به او فشار می آید و این فشاری که به او می اید و جلوی همسر و فرزندان خود کم می آوردنهایتا در روحیه او تاثیر گذاشته و تاوانش را خود ما باید پس دهیم. بنابراین برای رسیدن به خواسته هایمان باید صبور باشیم و تابع همسر.


مسلما زنانی که محبت بیشتری به همسر و خانواده همسر خود می کنند و احترام آنها را نگه می دارند و در مقابل عصبانیت همسر خود گذشت بیشتری دارند شوهر آنها هم متوجه این گذشت کردن ها و علاقه مندی همسر خود می شود و تلاشش را برای فراهم کردن زندگی بیشتر می کند. پس برای رسیدن به خواسته هایت صبور باش و همراه.


یک اقدام عالی برای اینکه زود تر به خواسته های خودتان برسید:

مرد ها با تحسین شدن و امید گرفتن از همسر خود انگیزه خیلی زیادی پیدا می کنند که تلاش خود را افزایش دهند و زحمت بیشتری برای خانواده خود بکشند. یک بار که پسرم را برای بازی به پارک برده بودم کنار یک خانم میان سال نشسته بودم که نوه اش را برای بازی به پارک آورده بود. همینطور که صحبت شده بود به من گفت مرد ها دوست دارند که از کارهایی که انجام می دهند تعریف و تمجید کنی به طوری که احساس کند زنش او را موفق تر و برتر از بقیه مرد ها می داند. از وقتی حرف های این خانم که خدا خیرش بدهد را اجرا کردم اثر خیلی مثبتی در زندگی خودمان حس کردم و اینکه در خانه خوش اخلاق تر شده بود و واقعا با انگیزه بیشتری برای زندگی زحمت می کشید.