در نظام یک خانواده سنتی زنان امورات خانه را انجام می دهند در حالی که مردان مسایل مالی خانواده را تامین میکنند و در عین حال محافظ خانواده هستند. در زندگی های سنتی زن در بیرون از خانه شغل مستقل نداشته بلکه به امورات خانه رسیدگی می کرده، به امورات فرزندان و نیز مطیع همسرش بوده.

در یک خانواده پدر سالار که زن احترام شوهرش را حفظ می کند و حرف او را مهم میداند خود زن حس یک تکیه گاه امن را دارد و این به او آرامش خاطر می دهد. زمانی که زن از حرف همسرش پیروی نکند و مرد را قوام بر خانواده نداند و بخواهد خود ریاست را به عهده بگیرد در این صورت پس از مدتی حس می کند تکیه گاه ندارد و آرامش را از دست می دهد.

یک بار در برنامه گلبرگ حاج آقا عباسی به خانم ها توصیه می کردند" اگر می خواهید شوهرتان را با خودتان همراه کنید چهار نکته را باید رعایت کنید: 1- محبت – 2-احترام -3- خوش اخلاقی- 4-تبعیت "

اگر می خواهید در دراز مدت یک تکیه گاه امن داشته باشید پس باید این تکیه گاه را تقویت کنید با رعایت نکات بالا. بسیاری موارد شده که سن شوهر از زن حتی کمتر هم بوده ولی در صورتی که زن احترام شوهرش را نگه دارد و به او محبت کند، بدی هایش را نبیند و خوبی هایش را در ذهن خودش مرور کند و شوهر را رهبر خانواده بداند، کم کم نسبت به شوهرش حس تکیه گاه امن پیدا می کند. بله کار مشکلی هست. بالاخره یک موقع هایی هست که زن هم عصبانی می شود غر می زند و ... ولی باید تمرین کرد. انسان با تمرین کردن ظرفیت خودش را افزایش می دهد. مرد ستون خانواده است و تکیه گاه زن است هر چه بیشتر به مرد اقتدار بدهی تکیه گاه خودت را محکم تر کرده ای و احساس امنیت و آرامش بیشتری را فراهم می کنی. هم برای خودت و هم برای فرزندانت.

دختر تا قبل از ازدواج پدرش را تکیه گاهش می داند و زن پس از ازدواج شوهرش را تکیه گاه می داند. پس این هنر زن است که با هر چه بیشتر اقتدار دادن به همسرش هم تکیه گاه امنی برای فرزندان درست کند و هم برای خودش.

حاج آقا عباسی در برنامه گلبرگ راه های اقتدار دادن به مرد را علاوه بر چهار موردی که در بالا گفته شد گفتند" در یک حدیث قدسی خدا به پیامبر میگوید از طرف من به فاطمه (س) بگو مقابل علی نافرمانی نکند و از او تبعیت کند و او را به خشم نیاورد که اگر او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است .امام صادق فرمود : زنی که مطیع شوهرش است سعادتمند و نیکبخت میشود . تبعیت یک راهکار مهم است.  یکی دیگر از راه کارها ، تحسین مرد است. اگر اقتدار میخواهید تشویق و تصدیق و تحسین کنید از اینکه چنین شوهری دارم خدا را شکر میکنم حتی احساس نیاز.

آقایی میگوید خانم من جملاتی میگوید که به زندگی امیدوار میشوم . احساس اقتدار میکنم یکی دو شب مسافرت میروم و برمیگردم میگوید : آقا شما که به مسافرت میروید تازه میفهمم شما چه گوهری هستید و چه گوهری را از دست داده ام . شما که نیستید درها و پنجره ها را محکم میکنم تازه میفهمم عجب نعمتی داشتم نیاز وجود شما برای من احساس امنیت می آورد. مطیع مرد باشید تا مرد شما را بپرستد . اقتدار مرد را تثبیت کنید.

اصلا غر نزنید. اگر خانومی می خواهد همسرش همواره خوش اخلاق و با محبت باقی بماند و پرخاشگر و بد دهن نشود باید از غر زدن جلوگیری نماید. خانوم های بزرگوار!اگر می خواهید همسرتان یک همسر ایده آل و آنطوری که شما می خواهید شود ، با تحسین کردنش از او یک قهرمان بسازید و به او افتخار کنید.جملاتی نظیر: من به تو افتخار می کنم ، من افتخار می کنم که شوهری مثل تو دارم و … به شدت در مرد اثر می گذارد و محبت شما را در وجود همسرتان چند برابر خواهد کرد.

خلاصه اگر زنی طالب همسری مهربان و با محبت و یک زندگی شیرین و بی دغدغه می باشد باید تا می تواند از خوبی های همسرش صحبت کرده و صفات خوب همسرش را تحسین کند و در مقابل بدی های همسرش را اصلاً نبیند و به زبان نیاورد. خانم ها مطمئن باشند وقتی خوبی های همسرشان را تحسین و بدی هایش را ندیدند ، بعد از مدتی بدی های مردشان کم شده و برطرف می گردد.

باز تأکید می کنم که اصلی ترین دلیل رفتارهای نابهنجار مرد در خانه اعم از پرخاشگری ، بد اخلاقی ، بی محبتی و …  به خاطر شکسته شدن اقتدار اوست. هر مردی عیب ها و نقص هایی دارد. چرا عیب ها و نقص های همسرتان را به رخش می کشید؟ اگر می دانستید بیان عیب ها و نقص های مرد چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم چه ضربه ی سهمگینی به مرد وارد می کند و چقدر مرد را سرخورده می کند هرگز این کار را نمی کردید.

حفظ اقتدار مرد:  مرتب تحسین کردن وغر نزدن و عیب ها و نقص های او را به رویش نیاوردن."