رساله نکاحیه (کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین) از علامه طهرانی می باشد. همینطور که از اسمش پیداست این کتاب در مورد هشداری برای روش های کنترل جمعیت نوشته شده است.یک سری نکاتی که در این کتاب به نظرم مهم آمده را در اینجا می آورم. من نسخه الکترونیک را مطالعه کردم و دانلود این کتاب رایگان است. این کتاب را از اینجا می تونین دانلود کنید: http://ketabesabz.com/go/b19039

 

 

رساله نکاحیه علامه طهرانی صفحه 180:

باید به‌ وی‌ گفت‌: عزیزم‌ ! اینطور هم‌ که‌ تو تصوّر میکنی‌ نیست‌ ، نهضت‌ زنان‌ در اروپا زندگی‌ خوش‌ و آرام‌ را از دستشان‌ ربود ، و آنان‌ را در آتش‌ افکند.

صحّت‌ مزاج‌ ، راحتی‌ ، اطمینان‌ را گرفت‌ ؛ دلهره‌ و تشویش‌ بجایش‌ نهاد. به‌ نام‌ آزادی‌ همه‌ چیز خود را مفت‌ و رایگان‌ از دست‌ دادند. ما برای‌ اطّلاع‌ بر این‌ مطلب‌ تنها به‌ یک‌ کتاب‌ «انسان‌ موجود ناشناخته‌» از دکتر آلِکْسیسْ کارِل‌ فرانسوی‌ شما را سوق‌ میدهیم‌ تا بدانید: غرب‌ بسیاری‌ از سرمایه‌های‌ ارزندۀ خود را باخت‌ و بدست‌ خود در ورطۀ بلا افکند. راهی‌ رفت‌ که‌ دیگر پس‌ و پیش‌ ندارد. میخکوب‌ شدۀ در همان‌ بدبختیها و نکبتهاست‌.

زنان‌ مسلمان‌ مشرق‌ زمین‌ هزار سال‌ با صحّت‌ مزاج‌ و طول‌ عمر و تربیت‌ فرزندان‌ عالیمقام‌ ، و ادارۀ امور منزل‌ و آرامش‌ خیال‌ شوهران‌ و خاندانشان‌ زیست‌ کردند و با ایمان‌ و تقوی‌ و علم‌ و عمل‌ این‌ راه‌ را پیمودند.

در دهۀ شصت‌ 12% تا 5 1% موالید اروپا کمتر شده‌ است‌. خانواده‌ها گسیخته‌ شده‌ ؛ دختران‌ برای‌ سقط‌ جنین‌ و اجازۀ آن‌ از حکومت‌ ، متینگها میدهند که‌ آزادانه‌ بتوانند کورتاژ کنند.

مگر نخوانده‌ایم‌ گفتار «برژینسکی‌» مشاور امنیّت‌ ملّی‌ کارتر را که‌ گفت‌: «ارزشهای‌ اخلاقی‌ در کشورهای‌ صنعتی‌ فراموش‌ شده‌اند. شرقیها تصوّر میکنند که‌ مردم‌ در غرب‌ از رفاه‌ کامل‌ و از همه‌ گونه‌ آزادی‌ برخوردارند. امّا واقعیّت‌ اینطور نیست‌.»